System rabatowy

Zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem systemu rabatowego:

Za każdą  naprawę wykonaną w naszej firmie na kwotę wyższą od 50 zł brutto (usługa + koszt wymienianych podzespołów) klient otrzymuje jedną pieczątkę na Karcie Rabatowej. Karta Rabatowa wydawana jest po pierwsze naprawie w naszej firmie.

 

Skorzystaj - system rabatowy. zostań stałym klientem!

Klient nabywa prawo do rabatu w naszej firmie gdy skorzysta z naszych usług drugi raz. 
Ilość podbić pieczątką decyduje o wysokości udzielanego rabatu na nasze usługi, kolejno:

po 1 naprawie – 5% upustu
po 3 naprawach – 10% upustu
po 6 naprawach – 15% upustu
po 10 naprawach 20% upustu.

Rabatem objęty jest koszt usługi, cena podzespołów wykorzystywanych podczas naprawy usterki nie podlega rabatowi. 

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są według Kodeksu Cywilnego.